POLITYKA PRYWATNOŚCI
DOMAPART SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA

W Domapart Sp. z o.o. spółka komandytowa oraz w MEBLOMAK Sp. z o.o. dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych i ochronę prywatności naszych Klientów. Ściśle stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa i jesteśmy transparentni. W Polityce Prywatności, którą Państwu udostępniamy wyjaśniamy, jakie dane i po co gromadzimy oraz w jaki sposób je przetwarzamy i jakie konkretnie prawa przysługują Państwu w tej materii. Wszystko po to, aby mogli być Państwo pewni, że Państwa dane osobowe i Państwa prywatność są u nas całkowicie bezpieczne.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych są:
a. Domapart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Wielkopolska 251, 81 – 531 Gdynia, numer KRS: 0000721823, REGON: 369629077, NIP: 5862328741, dane kontaktowe: adres e-mail: sprzedaz@domapart.pl numer telefonu: 609 057 609 , dalej Domapart
b. MEBLOMAK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Rumi, adres: ul. Szkutników 2, 84-230 RUMIA, numer KRS: 0000015527, REGON: 19198824000000, NIP: 5881929111, dane kontaktowe: adres e-mail: sprzedaz@domapart.pl numer telefonu: 609 057 609 , dalej Domapart oraz Meblomak

2. Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarzamy?

Na potrzeby naszych usług przetwarzamy w szczególności takie Państwa dane jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Otrzymane od Państwa dane osobowe zachowujemy w ścisłej poufności i wykorzystujemy jedynie do celów, o których Państwa poinformowaliśmy. Domapart oraz Meblomak mogą w szczególności przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia należytej obsługi usług, które Państwu świadczymy, należytej z Państwem komunikacji w celach reklamowych, statystycznych, bezpieczeństwa oraz zapewnienia Państwu wygody i dostosowania naszej strony internetowej do indywidualnych Państwa potrzeb.

4. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej w skrócie „rozporządzeniem RODO” oraz na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2018 r. poz.1000 ze zm.).

Podstawą uprawniającą Domapart oraz Meblomak do przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

 • - Państwa zgoda,
 • - zawarta między Państwem a Domapart i Meblomakiem umowa,
 • - spoczywający na Domapart oraz Meblomak obowiązek prawny,
 • - prawnie uzasadniony interes realizowany przez Domapart oraz Meblomak,
 • - cele statystyczne.

5. Komu będziemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Dostęp do Państwa danych osobowych mają członkowie zarządu Domapart i Meblomak oraz osoby upoważnione imiennie przez nich.

Państwa dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom, których uprawnienia wynikają bezpośrednio z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: Policji, Prokuraturze, sądom w związku z prowadzonymi postępowaniami).

Ponadto Domapart oraz Meblomak mogą udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym z Domapart oraz Meblomak w zakresie niezbędnym do zawarcia z Państwem umowy, jak również jej wykonywania oraz zabezpieczenia się przed ewentualnymi Państwa roszczeniami.

W szczególności Państwa dane mogą być udostępnione: obsługującym naszą spółkę prawnikom, notariuszowi, podmiotom trudniącym się administrowaniem budynkiem, w którym znajduje się zakupione przez Państwo mieszkanie, podmiotom zajmującym się pośrednictwem kredytowym, instytucjom finansowym, bankom, w tym zwłaszcza bankowi w celu i w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy o prowadzenie Mieszkaniowego Rachunku Powierniczego.

Państwa dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu Domapart oraz Meblomak między innymi: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają Państwa dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami co do poufności i bezpieczeństwa tych danych. Weryfikujemy przy tym, czy podmioty te zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne do ochrony Państwa danych osobowych.

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe także instytucjom i podmiotom zajmującym się windykacją prawną należności.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody możemy również przekazać Państwa dane osobowe, które Państwo zamieszczacie w historii przeglądania stron i aplikacji internetowych oraz w celach marketingowych obejmujących zautomatyzowaną analizę Państwa aktywności zapisaną w plikach cookies i podobnych naszym Zaufanym Partnerom, (między innymi Google, Facebook). Pełna lista Zaufanych Partnerów w punkcie 12.

6. Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej?

Tak. Państwa dane mogą być przekazane poza obszar UE, gdyż niektórzy z naszych Zaufanych Partnerów np. Google lub Facebook mają swoją siedzibę w Stanach Zjednoczonych.

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu przekazując Państwa dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy staramy się to czynić tylko gdy jest to naszym zdaniem konieczne. Za każdym razem weryfikujemy przy tym, czy nasi Zaufani Partnerzy dają gwarancję wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

W razie przekazywania Państwa danych osobowych do USA współpracujemy z podmiotami, które zobowiązują się do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję UE lub uczestniczą w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield) zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

7. Przez jak długi okres czasu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Okres przechowywania Państwa danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były przetwarzane tylko w okresie niezbędnym do podstaw i celów przetwarzania. Po odpadnięciu podstawy lub celu przetwarzania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym prawo do żądania wydania ich kopii.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych lub ich poprawienia.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo do tego, aby Domapart oraz Meblomak przekazał Państwa dane osobowe do innego podmiotu.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu przez Domapart oraz Meblomak Państwa danych osobowych. Sprzeciw nie wpłynie na dokonane już czynności.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo zażądać informacji o zakresie przetwarzania przez Domapart oraz Meblomak Państwa danych osobowych.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo do żądania usunięcia swych danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

 • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie,
 • c) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw do przetwarzania,
 • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego przepisami prawa.

W każdej chwili i bez podania przyczyny mają Państwo prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych na przetwarzanie przez Domapart oraz Meblomak  Państwa danych osobowych.

9. Czy w odniesieniu do Państwa danych osobowych będziemy podejmowali zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Domapart oraz Meblomak nie przetwarzają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies i podobnych technologiach.

Państwa dane osobowe nie są poddawane profilowaniu poza wykorzystywaniem plików cookies.

10. Co to są pliki cookies i czy korzystamy z nich na naszej stronie internetowej?

Pliki cookies (ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniach (np. w komputerze, smartfonie, tablecie). Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

Domapart wykorzystuje je w celach reklamowych, statystycznych, bezpieczeństwa oraz zapewnienia Państwu wygody i dostosowania naszego serwisu do indywidualnych Państwa potrzeb.

Nasza strona internetowa korzysta między innymi z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. z siedzibą w Mountain View, Kalifornia, USA służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta również z plików cookies. Korzystanie z naszej strony internetowej oznacza zgodę na ich wykorzystywanie.

11. Z jakiego rodzaju plików cookies korzystamy na naszej stronie internetowej?

Nasza strona internetowa korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

- sesyjne: pliki tymczasowe, które są przechowywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) do czasu opuszczenia naszej strony internetowej,

- stałe: pliki, które są przechowywane na Państwa urządzeniu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) przez czas określony w parametrach tych plików lub do czasu ich usunięcia przez każdego z Państwa,

 • - niezbędne do działania usługi,
 • - służące do zapewnienia bezpieczeństwa,
 • - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej,
 • - umożliwiające dostarczania Państwu treści reklamowych,
 • - wykorzystywane przez google-analytics.com
 • - powiązane z wtyczką "Facebook", służącą do dzielenia się treścią przez serwisy społecznościowe.

12. Lista Zaufanych Partnerów, którym przekazujemy Państwa dane zapisane w plikach cookies.

Google Inc. ,
Facebook Inc.,

13. Jak mogą Państwo wyłączyć pliki cookies w przeglądarce internetowej oraz w przeglądarce mobilnej?

Mają Państwo możliwość zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej oraz przeglądarki mobilnej, tak aby pliki cookies nie były zapisywane na Państwa urządzeniach (np. komputerze, smartfonie, tablecie).

Możliwość taka jest dostępna w ustawieniach Państwa przeglądarki

Sposób wyłączenia obsługi plików cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć na następujących stronach:
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Internet Explorer 7 i 8: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
Internet Explorer 9 i 10: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/ph5042
Google Chrome na Androida: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac , https://support.apple.com/en-us/HT201265

14. Jak mogą Państwo wyczyścić pamięć podręczną z plików cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych i mobilnych?

Procedura czyszczenia pamięci podręcznej z plików cookies może się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Opera: https://www.opera.com/pl/case-studies/clean-browser-and-remove-trackers
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri47acf5d6/mac
Google Chrome na Androida: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en
Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac , https://support.apple.com/en-us/HT201265

15. Co zrobić jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wykorzystywanie Państwa danych osobowych przez narzędzie analityczne firmy Google - Google Analitycs?

Proszę skorzystać z narzędzia Google i wybrać opcję pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

16. Czy przetwarzamy dane osobowe dzieci?

Nie przetwarzamy świadomie danych osobowych dzieci poniżej 16 roku ich życia bez ważnej zgody ich opiekunów prawnych.

Jak tylko dowiemy się, że bez zgody opiekunów prawnych przetwarzamy dane osobowe dzieci poniżej 16 roku życia usuniemy te dane jak najszybciej będzie to możliwe.

17. Czy Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne?

Priorytetem Domapart oraz Meblomak jest dbanie o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i ochronę Państwa prywatności każdego dnia, dlatego ściśle stosujemy się do przepisów obowiązującego prawa i stosujemy liczne środki techniczne i organizacyjne, żeby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym ich ujawnieniem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem oraz ich utratą.

18. W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w celach marketingowych?

Jeśli wyrażą Państwo na to oddzielną i wyraźną zgodę i podadzą nam swój adres kontaktowy do korespondencji, numer telefonu lub adres e - mail będziemy mogli przekazać Państwu za pomocą poczty tradycyjnej, wiadomości SMS, poczty elektronicznej lub w bezpośredniej rozmowie telefonicznej przygotowane dla Państwa informacje handlowe oraz marketingowe. Będziemy mogli poinformować wówczas Państwa o naszych najnowszych ofertach, nowościach i promocjach.

W każdym czasie i bez podania powodów mogą Państwo zrezygnować z tej możliwości przekazując nam o tym wiadomość.

19. Wszelkie pozostałe pytania, zastrzeżenia, wątpliwości, skargi

Gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia, wątpliwości lub skargi dotyczące treści niniejszej Polityki prywatności lub wszelkich kwestii związanych z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych prosimy o kontakt listowny, mailowy, telefoniczny lub osobisty.

Domapart Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Wielkopolska 251, 81 – 531 Gdynia, adres e-mail: sprzedaz@domapart.pl numer telefonu: 609 057 609

Meblomak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rumi, adres: ul. Szkutników 2, 84-230 Rumia, adres e-mail: 
sprzedaz@domapart.pl numer telefonu: 609 057 609

20. Czy i kiedy możliwe są zmiany niniejszej Polityki prywatności?

W przyszłości będziemy mogli, a czasem będziemy musieli wprowadzać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności.
Z powyższych względów zalecamy okresowe przeglądanie Polityki Prywatności
Z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na naszej stronie internetowej.